Aansprakelijkheidsverzekering (bedrijven)


Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven


Let op: Bijgaand document is alleen geldig i.c.m. een volledig ingevuld en ondertekend algemeen aanvraagformulier.
Verzekeringstermijn is 1 jaar doorlopend  


Gewenste ingangsdatum
Verzekerd bedrag

 
Algemene bedrijfsgegevens
Hoedanigheid / aard bedrijfsactiviteiten
Jaaromzet excl. BTW
Werknemers in loondienst

SVW-loon van de personeelsleden
Uitzend- en/of tijdelijke krachten werkzaam?


Producten en diensten

Worden er producten geleverd en/of diensten verricht voor één van de volgende sectoren:
Producten
Worden er producten door u gefabriceerd?

Worden er producten door u verhandeld?

*Zo ja, worden er producten verhandeld onder uw eigen naam?

 
Importeert u producten uit landen buiten de EU?

Worden de producten door u bewerkt (assembleren, overpakken, etiketteren e.d.)?

 
Exporteert u of uw afnemer(s) producten?

*Zo ja, graag omzet specificeren:
 
 
 
Diensten
Verricht u werkzaamheden bij derden?

*Zo ja, graag opgave van:
Toelichting werkzaamheden
Werkzaamheden buiten Nederland?

*Zo ja, in welke landen?
Brandgevaarlijke werkzaamheden
(b.v. lassen, slijpen, snijden of föhnen)?

Worden er werkzaamheden uitbesteed?

*Zo ja, welke werkzaamheden?
Inkoop- en leveringsvoorwaarden
Hanteert u inkoop- en/of leveringsvoorwaarden?

*Zo ja, nl.:
Bent u lid van een brancheorganisatie?

*Zo ja, nl.:
Is uw bedrijf gecertificeerd?

*Zo ja, nl.:
Beschikt u over de voor uw werkzaamheden relevante opleidingen en diploma’s?

*Zo ja, nl.:

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Beschikt uw bedrijf over een wettelijk goedgekeurde RI&E die geldig is voor het gehele bedrijf en niet ouder is dan vier jaar?

*Zo ja, zijn alle adviezen in RI&E en Plan van Aanpak opgevolgd?

 


Horeca

Bent u in het bezit van een gebruikersvergunning?

Maakt u gebruik van portiers-/beveiligings-/ordediensten?

Organiseert u evenementen met meer dan 50 bezoekers?

*Zo ja, graag opgave van:
Soort evenement
Aantal bezoekers

Huiseigenaren of Vereniging van Eigenaren

Gegevens over panden
Risicoadres 1
Herbouwwaarde
In gebruik als
Bouwjaar
Staat van onderhoud
 
Risicoadres 2  
Herbouwwaarde
In gebruik als
Bouwjaar
Staat van onderhoud
 
Risicoadres 3  
Herbouwwaarde
In gebruik als
Bouwjaar
Staat van onderhoud
 
Vindt onderhoud in eigen beheer plaats?


(Para)-medische beroepen

Welke beroepsopleiding(en) heeft u afgerond?
Van welke beroepsvereniging bent u lid?
Waar bent u werkzaam?

Verricht u werkzaamheden buiten Nederland?

Heeft u een eigen apotheek?

Bent u werkgever van assistenten?

*Zo ja, graag opgave van:  
Aantal arts-assistenten < 0,5 FTE
Aantal arts-assistenten 0,5 t/m 1 FTE
Aantal co-assistenten < 0,5 FTE
Aantal co-assistenten 0,5 t/m 1 FTE
aantal administratieve assistenten/dokters-/ tandartsassistenten < 0,5 FTE
aantal administratieve assistenten/dokters-/ tandartsassistenten 0,5 – 1 FTE

Bouw- en installatiebedrijven

Bedrijfsactiviteiten
In welke sector is uw bedrijf werkzaam?

 

Welke van de volgende activiteiten maken deel uit van uw werkzaamheden?

Bent u gespecialiseerd in een of meer van de bovengenoemde activiteiten?

Welke beroepsopleiding(en) heeft u afgerond?

Verricht u werkzaamheden die verband houden met meet- en regelapparatuur, productieprocessen en klimaat- beheersingsapparatuur?

Maakt u of uw onderaannemers gebruik van bodemraketten bij graafwerkzaamheden?

 

Exacte opgave werkzaamheden

  Werkzaamheden(raming) Opleiding/Ervaring
  %Zelf % door derden % van de totale omzet Diploma: Ja/Nee Ervaring: Aantal jaar/Nee
Agrarisch loonwerk (incl./excl.* sproei- en spuitrisico)
Badkamers plaatsen
Bestraten
Beveiligingswerkzaamheden (nader omschrijven)
Brandgevaarlijke werkzaamheden (nader omschrijven)
C.V.-installatie
Dakdekkerswerkzaamheden
Deuren/ramen/kozijnen installeren en/of repareren
Elektrotechnische werkzaamheden (nader omschrijven)
Gevelreiniging
Grondverzetwerkzaamheden
Heiwerk/bronbemaling
Hovenierswerkzaamheden (incl./excl.* sproei- en spuitrisico)
Isolatiewerkzaamheden
Kabelwerkzaamheden
Keukeninstallatie
Laswerkzaamheden
Lift installatie/onderhoud/reparatie
Loodgieterswerkzaamheden
Machine onderhoud/reparatie/installatie (nader omschrijven)
Metselen
Rietdekken
Schilderen (incl./excl.* verfspuitwerkzaamheden)
Schoonmaakwerkzaamheden (nader omschrijven)  
Sloopwerkzaamheden dragende constructies (nader omschrijven)
Sloopwerkzaamheden niet-dragende constructies (nader omschrijven)
Steigerbouw (tot max. hoogte ______m)** voor eigen werkzaamheden / voor derden / allebei*
Steiger-, ladderwerk (hoogtewerk, tot max. hoogte _____m) **
Stoffeerderswerkzaamheden
Stukadoorswerkzaamheden
Tegelwerkzaamheden
Timmerwerkzaamheden
Verhuizen
Verhuur materiaal (nader omschrijven welke zaken worden verhuurd)
Vloeren leggen
Woninginrichting
Zonwering installatie/reparatie/onderhoud
Andere werkzaamheden, namelijk:

 

Nadere omschrijving:  

Leave this empty:

Signature Certificate
Document name: Aansprakelijkheidsverzekering (bedrijven)
Unique Document ID: d4691f125da0033de0c4cb00ec6d50d751e1071d
Timestamp Audit
19 June 2018 15:24 CESTAansprakelijkheidsverzekering (bedrijven) Uploaded by Cheapp Verzekeringen - info@cheapp.nl IP 68.226.114.93