Autoverzekering duurder na schade

Van het aantal automobilisten dat na 1 januari 2016 schade rijdt, gaat er 64 procent op achteruit.

Autoverzekeraars registeren vanaf 1 januari 2016 op dezelfde manier de schadevrije jaren van hun klanten. Dit zorgt voor meer transparantie. Dat is van belang om te berekenen hoeveel korting je krijgt bij een nieuwe autoverzekering. Na ieder verzekeringsjaar zonder schadeclaim, ga je een trede omhoog en krijg je meer korting op je premie.

Nieuwe voorwaarden zijn verslechtering
Vanaf 1 januari 2014 zijn verzekeraars verplicht om hun klanten te informeren over hun opgebouwde schadevrije jaren. Dit aantal staat op je polisblad. Vanaf 1 januari 2016 gaat de uniforme terugval in schadevrije jaren in voor lopende autoverzekeringen. Voor nieuw afgesloten autoverzekeringen zijn deze regels al in 2015 ingegaan.

Bij 64 procent van de autoverzekeringen is de consument slechter uit bij schade. Zij vallen nú bij een zelf veroorzaakte schade tussen de twee tot vier treden achteruit op de bonus-malusladder. Vanaf 2016 ga je er automatisch vijf treden op achteruit.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2016?

  • Het aantal schadevrije jaren loopt door tot 99 jaar, maar wie één schade veroorzaakt valt altijd terug na tien schadevrije jaren.
  • Bij twee schades in één jaar raak je tien jaar kwijt en na drie schades zijn er geen schadevrije jaren meer over.
  • Wie vier schades of meer veroorzaakt, krijgt minus vijf schadevrije jaren. Je betaalt dan een toeslag bovenop je verzekeringspremie.
  • Rijd je met de auto een fietser of voetganger aan, waarbij je kunt aantonen dat je er niets aan kunt doen, dan leidt dit ongeval niet tot een verlaging van jouw schadevrije jaren.
  • Vanaf 2016 leidt vandalisme aan je auto altijd tot een verlaging van je schadevrije jaren.
  • Een aanrijding met een loslopend dier leidt niet tot minder schadevrije jaren.

Onlogisch en onnodig ingewikkeld
Ook de Consumentenbond vindt het bonus-malussysteem onlogisch en onnodig ingewikkeld. “Helaas blijkt een groot aantal schadevrije jaren niet veel waard te zijn. Met vijftien jaar en meer val je na een schade terug naar tien schadevrije jaren. Dat pakt bij veel verzekeraars ongunstiger uit dan nu het geval is.

Toch vindt de consumentenorganisatie het te vroeg om te zeggen dat alle premies stijgen bij een schuldschade. “Een aantal verzekeraars gaat vóór 2016 hun bonus-malusladder nog aanpassen.”

Het Verbond van Verzekeraars reageert dat een transparant en eenduidig systeem de vurige wens was van allerlei consumentenorganisaties. “Elke wijziging is nooit in het voordeel van iedereen.

Premies stijgen
De Consumentenbond verwacht dat de premies voor autoverzekeringen sowieso gaan stijgen, omdat de autoverzekeraars op de WA-dekking meer geld uitkeren aan schade dan ze aan premie ontvangen.