Autoverzekering – wat zijn de beveiligingseisen?

Verzekeraars kunnen eisen stellen aan de ingebouwde beveiliging in een auto. De beveiliging moet het diefstalrisico beperken.

Het diefstalrisico wordt groter naarmate de waarde van een auto hoger is. Een Porsche heeft een groter diefstalrisico in vergelijking met een Opel of een Ford. Het diefstalrisico van de duurdere auto’s zakt doordat verzekeraars eisen gaan stellen. Het stelen van de duurdere auto’s wordt ontmoedigd door strenge beveiligingseisen. In dit artikel lichten wij de vijf SCM beveiligingsklassen nader toe.

Beveiligingsklassen SCM
De afkorting SCM staat voor Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging. Zij hebben beveiligingseisen onderverdeeld in vijf klassen. Deze klassenindeling maakt het eenvoudiger voor verzekeraars om aan te geven welke eisen een auto aan moet voldoen om deze te kunnen verzekeren. De door verzekeraars verplicht gestelde beveiliging zit vaak al ingebouwd in de fabriek. De verplichte beveiliging is niet alleen afhankelijk van de nieuwwaarde van de auto. Naarmate de auto ouder wordt, zakt de dagwaarde van de auto. Geleidelijk zullen de beveiligingseisen ook steeds naar beneden bijgesteld worden.

Beveiligingseisen klasse 1
Deze auto’s hebben een startonderbreker. Bij diefstal zal de motor niet te starten zijn en de brandstoftoevoer wordt gestopt. Deze minimale beveiligingseisen worden gesteld voor de goedkopere auto’s. Vanaf welke cataloguswaarde strengere eisen gesteld worden zal verschillen per verzekeraar.

Wat houden de beveiligingseisen klasse 2 in?
Deze beveiliging is dezelfde startonderbreker als bij klasse 1. In deze klasse is extra toegevoegd een alarmdetectie. Het alarm gaat af als er volgens het systeem een poging wordt gedaan om de auto open te breken.

Beveiligingseisen klasse 3
Naast de beveiliging die je ook aantreft in klasse 2, heeft klasse 3 ook een aanvullende sabotagesignalering en een hellingdetectie. Er zit een noodstroomvoorziening ingebouwd. Als de verbinding tussen de ingebouwde sirene en de centrale wordt verbroken (bijvoorbeeld doorknippen van de draden), gaat de sirene af. Deze eisen worden vaak gesteld voor nieuwe of jonge auto’s met een cataloguswaarde tussen €50.000 en €75.000.

Auto beveiligen met een systeem conform klasse 4 of klasse 5
De beveiligingsklassen 4 en 5 zijn de zogenaamde voertuigvolgsystemen. Van deze klasse zijn de eisen gelijk aan klasse 3, maar met uitbreiding van een systeem om de auto te kunnen volgen na diefstal. Klasse 5 heeft ook een voertuigvolgsysteem. Dit systeem wordt geactiveerd zodra het alarm af gaat. Bij klasse 4 wordt het volgsysteem geactiveerd na diefstalmelding of door een bewegingssensor. Deze eisen worden vaak gesteld voor nieuwe of jonge auto’s met een cataloguswaarde vanaf €75.000 en voor diefstalgevoelige auto’s.

Wat als de auto niet voorzien is van de verplichte beveiliging?
Het is de taak van de verzekeraar om de klant erop te wijzen welke beveiliging ingebouwd moet zijn volgens het klassensysteem. De verzekeraar zal de eisen expliciet melden in de polis of in de aan de polis gekoppelde clausules. Als niet wordt voldaan aan de minimale eisen, bestaat er geen dekking bij diefstal.

Beveiliging in laten bouwen als het er niet in zit
Vaak zit de benodigde beveiliging al ingebouwd, maar als dat niet het geval is moet je het zelf nog laten inbouwen. Dit zal vaak het geval zijn bij auto’s uit het hogere segment. Het beveiligen tegen klasse 4 en 5 zal vaak extra kosten met zich mee brengen. Er moeten abonnementen worden afgesloten om het systeem werkend te krijgen en te houden.

Heb jij je auto al verzekerd? Vergelijk online uw autoverzekering en sluit direct online af!