Brandende verzekeringskwestie

Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te boven. Daarom is een goede bedrijfspand verzekering erg belangrijk. De bedrijfspand verzekering, voor particulieren opstalverzekering genoemd, stelt u in staat om snel weer aan de slag te gaan. Zo raakt u niet in de financiële problemen na een brand, een storm of een blikseminslag.

Brandveilig bedrijfspand

Steeds meer verzekeraars willen dat er een inspectie plaats vindt in het pand waarvoor u de verzekering wilt afsluiten. De inspecteur geeft aan of de elektrische installatie aan de eisen voor brandveiligheid voldoet. De inspectie moet worden gedaan door een erkend installatiebedrijf of door een onafhankelijk inspectiebedrijf. Het verschil tussen deze twee is dat een installatiebedrijf ook problemen kan verhelpen, terwijl u bij een inspectiebedrijf alleen een lijst met aandachtspunten ontvangt. Een verzekeraar kan u ook een inspectiebedrijf toewijzen waar ze zelf een contract mee hebben.

Waarom keuring?

Er zijn twee redenen dat de elektrische installatie van uw bedrijfspand moet worden gekeurd.

  1. Preventie: het beste is het natuurlijk als brand wordt voorkomen door een goede periodieke keuring.
  2. Recht op schadevergoeding: wanneer er toch brand uitbreekt dan moet u kunnen aantonen dat uw elektrische installatie in orde was.

Hoe vaak een periodieke keuring plaats moet vinden is afhankelijk van het gebouw en de werkzaamheden van uw bedrijf. Naast het keuren van de elektrische installatie moeten ook de brandblussers worden gecontroleerd.

Bedrijfspand huren

Als u huurder bent van een pand moet de verhuurder een bedrijfspand verzekering afsluiten. Niet alle verhuurders zijn ervan op de hoogte dat de installaties periodiek gekeurd moeten worden. Stel u als huurder daarom actief op. Ga na of het door u gehuurde pand goed verzekerd is. En hoe zit het met de brandveiligheid? Laat eventueel zelf een keuring doen. Want een brand voorkomen is natuurlijk het allerbeste.

Heeft u nog vragen over de bedrijfsgebouwenverzekering? Neem eens contact op met Cheapp.nl, de zakelijke verzekeringsspecialist. Of bel 0168-327281 voor een persoonlijk advies.