Wat is bedrijfsaansprakelijkheid?

Als bedrijf bent u aansprakelijk als u of een van uw medewerkers tijdens het werk materiële of fysieke schade toebrengt aan personen of zaken. Ook valt onder bedrijfsaansprakelijkheid verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemer.

Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt:

  • Schade die een medewerker aan een derde partij toebrengt
  • Schade die medewerkers elkaar onderling toebrengen
  • Schade die medewerkers oplopen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Ook belangrijk om te weten is dat onder bedrijfsaansprakelijkheid niet enkel materiële schade valt, maar ook eventuele gevolgschade. Belangrijk dus om deze passend te verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het niet of onvoldoende verzekeren van uw aansprakelijkheid met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kan tenslotte resulteren in forse schadeclaims.

Neem voor vragen ook vrijblijvend contact op met de verzekeringsspecialisten van Cheapp, zij kijken graag met u mee.

 

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven Verzeker uw bedrijf tegen schade of letsel dat door uw bedrijf aan anderen wordt veroorzaakt. v.a. € 8,- per maand Vergelijk en sluit af