DBA uitgesteld. Aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers blijft nodig.

De Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties-wet (DBA) is uitgesteld tot tenminste 2018. Daarmee is voorlopig een einde gekomen aan de onzekerheid rond de VAR en de modelovereenkomsten. Maar ondertussen blijven de zzp’ers wel gewoon werken voor de opdrachtgevers en blijft de vraag bestaan: wie is er verantwoordelijk als er schade ontstaat tijdens een opdracht?

Hoe zat het ook alweer?

Om als zzp’er te kunnen werken voor een opdrachtgever moest u beschikken over een VAR. Dit was een beschikking van de overheid. Hiermee kon u aantonen dat de opdrachtgever geen loonheffing over uw diensten hoefde te betalen. Alle verantwoordelijkheid lag bij u als zzp’er.
De DBA werd in het leven geroepen om zzp’ers meer rechten te geven. De opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt nu tot stand via een modelovereenkomst. Daarin worden alle zaken rond gezagsverhouding, vervanging en klachtenafhandeling vastgesteld. Dat klinkt op papier heel goed maar in de praktijk komt het erop neer dat er minder zzp’ers worden ingehuurd omdat de Belastingdienst een naheffing kan opleggen aan de opdrachtgevers. Daarom is de nieuwe wet tot in ieder geval 2018 uitgesteld.

Werkrelatie onveranderd

Hoeft u zich nu niet meer te houden aan de modelovereenkomsten? Jawel, maar de staatssecretaris heeft toegezegd zzp’ers en hun opdrachtgevers niet af te rekenen op hun onderlinge verhouding. Geen belastingnaheffing dus. De modelovereenkomst regelt primair de rechten en plichten van opdrachtnemer en opdrachtgever. En dat is een prima uitgangspunt voor een werkrelatie.

Klachten en aansprakelijkheid

Naar aanleiding van de wet DBA hebben veel zzp’ers een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten omdat hun opdrachtgever dat verlangde. En ook al is de wet DBA uitgesteld, uw verzekering blijft een verstandige beslissing. Want een klacht gaat vaak over schade. Als u schade toebrengt aan derden terwijl u werkt voor uw opdrachtgever, dan bent ú verantwoordelijk en niet de opdrachtgever. Kleine schades zal uw bedrijf nog wel kunnen dragen maar grote claims uiteraard niet. De voortgang en reputatie van uw bedrijf kunnen hierdoor gevaar lopen. Voor een opdrachtgever is het een groot pluspunt als u kunt aangeven dat u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft.

Fiscaal aftrekbaar

Wist u dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet duur is en ook nog fiscaal aftrekbaar? Kijkt u voor meer informatie eens op dé goedkope ZZP verzekeringen pagina van CHEAPP. Of bel voor advies naar 0168-327281