Uitleg verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering verzekert u als ondernemer schade aan zowel personen als spullen. Cheapp zorgt ervoor dat met een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven de schade vergoed krijgen.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt o.a. de volgende materiële schade en letselschade:

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering, of BAV, van CHEAPP biedt dekking tegen aanspraken. Als u als accountant, architect, belastingadviseur of makelaar foutieve werkzaamheden of adviezen uitvoert, kunt u daar aansprakelijk voor worden gesteld. Foutieve werkzaamheden kunnen onder andere onjuist advies, onzorgvuldigheden, verzuim of andere fouten zijn. Het zijn maar enkele voorbeelden, maar feit is dat een juridische claim niet alleen uw reputatie, maar ook de continuïteit van uw omgeving in gevaar brengt. Een klein vergissing kan hierin immers grote financiële gevolgen hebben. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt uitkomst.

 

Rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandverzekering zakelijk dekt diverse geschillen, die voortvloeien uit de uitoefening van het bedrijf of beroep. Uw onderneming is onder andere gedekt voor juridische ondersteuning en advies bij:

 

Bedrijfsgebouwverzekering (+glas)

Het verzekeren van uw bedrijfspand is niet wettelijk verplicht, maar kan wel een hoop problemen voorkomen. Een brand of inbraak kan tenslotte flinke schade veroorzaken en u achterlaten met een fikse rekening. Niet waar u als ondernemer op zit te wachten natuurlijk.

Een bedrijfspand verzekering vergoedt de schade aan uw bedrijfs pand(en), veroorzaakt door:

Kiest u voor een uitgebreide dekking? Dan bent u ook verzekerd tegen schade die voortkomt uit de volgende gebeurtenissen:

 

Inventaris/goederenverzekering

Uw bedrijfsinventaris, machinepark en opgeslagen (grondstoffen)voorraden kunnen tijdens een brand of storm zwaar beschadigd raken of geheel vernietigd worden.  Met het afsluiten van een inventaris- en goederenverzekering stelt u de financiële positie van uw onderneming veilig. Een belangrijke voorwaarde voor het afsluiten van een inventaris- en goederenverzekering is een goede beveiliging van uw bedrijfsgebouw.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die er zorg voor draagt dat u als ondernemer toch een inkomen heeft op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. De overheid keert geen uitkering uit aan ondernemers. Wanneer u als ZZP’er of ondernemer onverwacht arbeidsongeschikt (door ziekte of ongeval) wordt voor werk, keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering een vooraf besproken bedrag uit als inkomen. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

 

Verzuimverzekering

Een verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering, verzekert uw bedrijf voor de loondoorbetalingsverplichting van zieke medewerkers. U bent als werkgever namelijk wettelijk verplicht om zieke medewerkers gedurende twee jaar na ziekmelding een gedeelte van het salaris door te betalen. Hier komen de kosten voor re-integratie en begeleiding nog bovenop. Dit kan voor een zekere aanslag op uw onderneming zorgen en dat wilt u natuurlijk voorkomen. Met een verzuimverzekering bent u verzekerd tegen deze kosten. Daarnaast wordt uw bedrijfsvoering hierdoor zo min mogelijk verstoord.

 

(Bestel)autoverzekering

U bent verplicht uw bedrijfsauto te verzekeren tegen minimaal wettelijke aansprakelijkheid (WA). U kunt deze basisverzekering uitbreiden met beperkt of volledig casco. De keuze is aan u:

 

Vrachtwagenverzekering

In veel gevallen zijn vrachtwagens een van de meest kostbare bezitten van een (transport)bedrijf. Vandaar dat het verzekeren van uw vrachtwagen van groot belang is. Net als bij een autoverzekering is het ook bij een vrachtwagenverzekering verplicht deze minimaal te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.

 

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsgebouwverzekering en inventaris- en goederenverzekeringbieden dekking tegen de directe schade door de brand. Maar de schade was in dit geval veel groter omdat de kledingzaak tijdelijk moest sluiten. Die omzetderving werd vergoed door de bedrijfsschadeverzekering. Hoe werkt dat?

 

Reconstructiekostenverzekering

Als u bijvoorbeeld brand- of waterschade lijdt, is de kans groot dat ook uw administratie (archiefstukken, ontwerpen, tekeningen, cliënteninformatie) verloren gaat. Maar denk ook aan gegevens over onderhanden werk, over openstaande en nog te factureren bedragen en dergelijke. Heeft u geen goede back-up van uw documenten, dan moeten deze worden gereconstrueerd. Een Reconstructiekostenverzekering kan dan uitkomst bieden.

 

Geldverzekering

Werkt u met contant geld in uw bedrijf? Dan loopt u het risico op diefstal of verlies van het geld. Ander papier van waarde, zoals postzegels of cadeaubonnen, zijn ook verzekerd.

 

Kantoorelektronica

Vrijwel alle apparatuur die zakelijk wordt gebruikt, kan worden verzekerd. En als u dat wenst kan ook schade aan data en programmatuur worden verzekerd of de extra kosten die gemaakt worden om verdere bedrijfsschade te voorkomen.

 

Lichtreclameverzekering

Als u een dure lichtreclame-installatie heeft, is raadzaam om een lichtreclameverzekering af te sluiten. Zeker als de installatie aan de buitenzijde van uw bedrijfspand is aangebracht. De lichtreclame verzekering biedt namelijk een veel bredere dekking dan uw opstalverzekering. Met de lichtreclameverzekering bent u verzekerd tegen beschadiging van uw installatie als gevolg van bijvoorbeeld onweer, storm of vandalisme.

 

Milieuschadeverzekering

Bij bodem- of waterverontreiniging, bijvoorbeeld door lekkende diesel, verontreinigd bluswater of asbest dat vrijkomt bij een brand of storm, moet u de saneringskosten soms zelf betalen. Deze kosten kunnen aardig oplopen. Met de milieuschadeverzekering bent u beschermd tegen de financiële gevolgen als u veroorzaker bent van milieuschade.

 

Werknemersschadeverzekering

Een werknemersschadeverzekering (WSV) verzekert u tegen schade die uw werknemers oplopen door werkgerelateerde activiteiten. Want als zij bijvoorbeeld een (auto)ongeluk krijgen, dan draait u voor de kosten op. En die kunnen flink oplopen.

 

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

U hebt een ruime zorgplicht voor de mensen die voor u werken. Dit betekent onder andere dat u moet zorgen voor een veilige werkomgeving, veilig gereedschap en goede instructies. Loopt iemand tijdens werktijd schade of letsel op en hebt u niet aan uw zorgplicht voldaan, dan kan u aansprakelijk worden gesteld.