Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die er zorg voor draagt dat u als ondernemer toch een inkomen heeft op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. De overheid keert geen uitkering uit aan ondernemers. Wanneer u als ZZP’er of ondernemer onverwacht arbeidsongeschikt (door ziekte of ongeval) wordt voor werk, keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering een vooraf besproken bedrag uit als inkomen. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Lees hier 4 tips over het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor slechts € 195,- (incl. BTW)

*Hiervoor beoordelen wij voor u of de dekking nog aansluit bij uw persoonlijke situatie en of er op dat moment andere aanbieders op basis van dezelfde voorwaarden en dekkingen gunstiger zijn, zodat u premie kunt besparen.

 
Anita Verzekeringsspecialist
Bereken uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp
arrow
Cheapp loader icon Uw premie wordt berekend..

Uw persoonlijke premies

Gelukt!

We hebben uw aanvraag ontvangen en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Er ging iets mis..

Omdat er aan onze kant iets mis gegaan is, hebben we uw aanvraag niet ontvangen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor uw eigen inkomen. Wanneer u als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt raakt, kan dit flinke financiële gevolgen hebben. De kosten van uw onderneming lopen immers door. Als ZZP’er maakt u bij de overheid geen aanspraak op uitkeringen van een werknemersverzekering (met uitzondering van een eventuele zwangerschapsuitkering). Het begrip arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP is niet meer dan het niet goed of niet kunnen uitvoeren van uw werk. Dit kan komen doordat u plotseling fysiek of mentaal ziek wordt of een ongeval krijgt. Voor vrouwelijke ZZP’ers of ondernemers kan dit ook een zwangerschap betreffen.

De oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid hoeft niet direct iets te maken hebben met uw werk. Dit betekent dus ook dat de reden (het ongeval, de ziekte of de zwangerschap) door iets buiten uw werk en in uw vrije tijd wordt veroorzaakt. Wanneer u ZZP’er in de avonduren graag op te tennisbaan staan, heeft u altijd kans op blessures. Wanneer u door deze blessure arbeidsongeschikt raakt, geldt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers nog steeds. Zorg als ZZP’er goed voor uw verzekeringen.

In vrijwel alle gevallen geldt een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet bij opzet, grove schuld en alcohol- of drugsgebruik. Naast ZZP’ers maken ook directeur-grootaandeelhouders en vrije beroepsbeoefenaren aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht als ZZP’er?

Werknemers zijn in de meeste gevallen automatisch (verplicht) verzekerd tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid. Dit kan als ZZP’er een flinke financiële klap betekenen. Toch is het niet verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten als ZZP’er. Veel ondernemers zijn namelijk prima in staat om financiële gevolgen ten gevolge van kortstondige arbeidsongeschiktheid op te vangen. Hoewel het niet verplicht is, wordt geadviseerd om bij een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid een verzekering af te sluiten, omdat dit uw onderneming in gevaar kan brengen.

Wanneer ben ik arbeidsongeschikt?

U bent arbeidsongeschikt op het moment dat u minstens 25% beperkt bent om uw beroepswerkzaamheden uit te voeren. U kunt bij deze verzekering zelf kiezen hoe de arbeidsongeschiktheid beoordeeld wordt.

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald aan de hand van een percentage. Het arbeidsongeschiktheidspercentage kan worden berekend op basis van een formule die de balans maakt tussen maatmanloon, verdiencapaciteit en restverdiencapaciteit. Dit berekent kort gezegd de balans tussen wat u verdient zonder dat u arbeidsongeschikt bent en wat u nog kunt verdienen wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

Hoe wordt het uitkeringsniveau bepaald?

He uitkeringsniveau van de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt bepaald door het percentage van arbeidsongeschiktheid en uiteraard het verzekerde bedrag. De meeste verzekeraars die CHEAPP vergelijkt, maken gebruik van de volgende tabel:

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkeringspercentage
minder dan 25 % 0 %
25 – 35 % 30 %
35 – 45 % 40 %
45 – 55 % 50 %
55 – 65 % 60 %
65 – 85 % 75 %
80 – 100 % 100 %

 

Het uitkeringspercentage wordt vastgesteld door een onafhankelijke verzekeringsarts.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering-premie en de belasting

Wanneer u als ZZP’er of ondernemer zelf de verzekerde bent, is de premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Deze premie is aftrekbaar in box 1 bij de aangifte van de inkomstenbelasting. De tegenhanger is echter dat dit de eventuele uitkering weer belast.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering offerte aanvragen

Wilt u liever een advies op maat of heeft u hulp nodig bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Vraag dan een maatwerk offerte aan of neem contact op met één van onze verzekeringsspecialisten.

Execution Only

U overweegt een financieel product af te sluiten zonder voorafgaand advies. Dit heet execution only. U maakt zelf de keuze dat dit product naar uw oordeel het beste past bij uw situatie. Wij zijn daarom op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht u over het volgende te informeren:

In het geval van execution only beperkt onze dienstverlening zich tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van het door u zelf geselecteerd financieel product. U verklaart goed op de hoogte te zijn van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij u passen. Ook kent u de fiscale wetgeving omtrent het financiële product van uw keuze en uw financiële positie. U ziet daarom af van de mogelijkheid om een persoonlijk advies te ontvangen en de daarbij behorende verplichting een uitgebreid klantprofiel op te stellen.

Als financieel dienstverlener kunnen wij daardoor niet controleren of het financieel product dat u overweegt af te sluiten past bij uw persoonlijke situatie. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade indien mocht blijken dat de afgesloten verzekering of financieel product niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbende bij dit product). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hierover niet hebben kunnen adviseren.

Het afsluiten van een financieel product op basis van execution only is uitsluitend geschikt voor klanten die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kiezen. Indien u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt dan raden wij u aan om alsnog persoonlijk advies in te winnen

Daarom kiest u voor CHEAPP

  • eenvoudig vergelijken én afsluiten
  • een (forse) kostenbesparing
  • keuze uit alle verzekeraars van Nederland
  • 24/7 vergelijken en afsluiten
  • telefonisch, persoonlijk advies snelle, gratis opzegservice