VVE Totaalpakket

Als u eigenaar bent van een appartement, wordt geadviseerd een Vereniging van Eigenaren (VvE) samen te stellen.

 
Anita
Bereken uw vve totaalpakket v.a. € 7,- per maand
arrow

Liever advies op maat? Vraag een offerte aan!

VVE Totaalpakket samenstellen

Een VVE-pakket kan worden vergeleken aan de hand van de volgende informatie:

 • Herbouwwaarde
 • Samenstelling Vereniging van Eigenaren
 • Aantal apparementen
 • Betalingstermijn

Daarnaast kunnen de volgende verzekeringen in het pakket worden opgenomen.

 • Bedrijfsgebouw
 • Glas
 • Aanpsrakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
 • Rechtsbijstand
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Moeite met samenstellen en/of vergelijken? Vraag het dan aan onze verzekeringsadviseurs!

Stel uw VvE-verzekering samen

Keuze uit zes verzekeringen

U kunt kiezen uit zes verzekeringen voor uw Vereniging van Eigenaren. De Gebouwenverzekering, de Glasverzekering en de Aansprakelijkheidsverzekering beschouwt men vaak als noodzakelijk. Bij de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de Rechtsbijstandverzekering ligt dat anders. Daarbij weegt het bestuur van de VvE af of de premie opweegt tegen het risico dat zij loopt.

Meest gekozen VvE-verzekeringen

De gebouwenverzekering is een collectieve opstalverzekering. Dit is de enige verzekering die wettelijk verplicht is voor een VvE. Met deze verzekering verzekert u het appartementencomplex van de VvE bij schade door brand, blikseminslag, storm, sneeuwdruk en water. Als dat nodig is, krijgt u bij waterschade ook de kosten van hak- en breekwerk vergoed. De kosten die uw VvE maakt om verdere schade te voorkomen zijn ook meeverzekerd.

VvE’s sluiten ook vaak een glasverzekering af. Onze glasverzekering verzekert niet alleen het glas dat tot de gemeenschappelijke ruimten behoort. Ook al het glas dat bij de appartementen hoort, is standaard meeverzekerd. Inclusief isolatieglas, kunststof koepels en dakramen.

De Vereniging van Eigenaren is een zelfstandig rechtspersoon en kan dus aansprakelijk worden gesteld. Daarom wordt een Aansprakelijkheidsverzekering voor een VvE vaak gezien als een noodzaak. Met de Aansprakelijkheidsverzekering verzekert u het aansprakelijkheidsrisico van de vereniging tegenover de individuele appartementsbewoners (met uitzondering van schade aan eigen onroerende zaken). Maar ook van de leden onderling en van de leden tegenover de vereniging.

Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is € 1.250.000,- .

Andere VvE-verzekeringen

Een bestuurder van een VvE kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zijn handelen heeft veroorzaakt. Zeker als hem iets te verwijten valt. Daarom kunt u ook Bestuurdersaansprakelijkheid meeverzekeren. Met deze verzekering beschermt u de bestuurders van de VvE tegen de financiële gevolgen van de persoonlijke aansprakelijkheid.

Sluit u de Aansprakelijkheidsverzekering af? Dan zijn alle leden van de VvE en hun inwonende gezinsleden direct verzekerd met een Ongevallenverzekering. Het gaat dan om ongevallen binnen de gemeenschappelijke ruimten van de VvE. Zoals de gezamenlijke opgang, het trappenhuis, het dak en open galerijen. Ook als de vereniging niet aansprakelijk is voor het ongeval.

De Vereniging van Eigenaren kan onenigheid krijgen met buren, aannemers, de gemeente en individuele leden. Speciaal voor die gevallen is er de Rechtsbijstandsverzekering. Uw VvE krijgt bij kansrijke zaken onbeperkt juridische ondersteuning van de ervaren juristen en advocaten bij SRK Rechtsbijstand. Zij beantwoorden ook alle juridische vragen van de VvE.

Execution Only

U overweegt een financieel product af te sluiten zonder voorafgaand advies. Dit heet execution only. U maakt zelf de keuze dat dit product naar uw oordeel het beste past bij uw situatie. Wij zijn daarom op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht u over het volgende te informeren:

In het geval van execution only beperkt onze dienstverlening zich tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van het door u zelf geselecteerd financieel product. U verklaart goed op de hoogte te zijn van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij u passen. Ook kent u de fiscale wetgeving omtrent het financiële product van uw keuze en uw financiële positie. U ziet daarom af van de mogelijkheid om een persoonlijk advies te ontvangen en de daarbij behorende verplichting een uitgebreid klantprofiel op te stellen.

Als financieel dienstverlener kunnen wij daardoor niet controleren of het financieel product dat u overweegt af te sluiten past bij uw persoonlijke situatie. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade indien mocht blijken dat de afgesloten verzekering of financieel product niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbende bij dit product). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hierover niet hebben kunnen adviseren.

Het afsluiten van een financieel product op basis van execution only is uitsluitend geschikt voor klanten die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kiezen. Indien u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt dan raden wij u aan om alsnog persoonlijk advies in te winnen

Daarom kiest u voor CHEAPP

 • eenvoudig vergelijken én afsluiten
 • een (forse) kostenbesparing
 • keuze uit alle verzekeraars van Nederland
 • 24/7 vergelijken en afsluiten
 • telefonisch, persoonlijk advies snelle, gratis opzegservice