Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Heeft u een bestuurlijke functie? Dan weet u dat een bestuurlijke fout ingrijpende gevolgen kan hebben, met schade als resultaat. Voor deze schade kunt u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Dit kan betekenen dat schade verhaald kan worden op uw privévermogen. Middels een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert een bestuurder zichzelf tegen deze persoonlijke aansprakelijkheid. Vraag middels onderstaand formulier vrijblijvend een offerte aan voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Gelieve uw gegevens volledig in te vullen, anders is het niet mogelijk om u van een passende offerte te voorzien.

 
Freek Verzekeringsspecialist
Bereken uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vanaf € 10 euro per maand
arrow

Voordelen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurlijke fout kost tijd, geld en zorgt voor veel papierwerk. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van CHEAPP biedt de volgende voordelen:

 • Verzekeren vanaf € 120 per jaar exclusief BTW.
 • Juridische kosten van eventueel verweer worden vergoed.
 • U kiest zelf het verzekerde bedrag.
 • Snelle, gratis opzegservice.

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering berekenen

De kosten van uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden aan de hand van verschillende gegevens berekend. Heeft uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bijvoorbeeld betrekking tot een besloten of naamloze vennootschap, dan worden de kosten van uw verzekering onder meer berekend middels: het eigen vermogen, de omzet en resultaat boekjaar. Benieuwd wat de exacte kosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor u bedragen? Laat een van onze specialisten uw premie berekenen.

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert bestuurders van een rechtspersoon, zoals een onderneming, vereniging tegen keuzes waar zij verantwoordelijk voor zijn. Bestuurders maken keuzes en nemen besluiten waarvan zij denken dat deze het beste zijn voor de organisatie. Maar deze besluiten of keuzes kunnen ongunstig uitpakken. Met alle onbedoelde gevolgen van dien. Als bestuurder kunt u hier persoonlijk voor aansprakelijk gesteld worden. Dit houdt in dat schade wordt verhaald op uw privévermogen. Het is zelfs mogelijk dat u opdraait voor de kosten tijdens de rechtsprocedure. Een rechtsbijstand of beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt hierin geen uitkomst, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wel. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekeren bestuurders, commissarissen en toezichthouders zich tegen de financiële risico’s van hun functies.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Waarom zou ik een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Ik doe mijn werk goed!
Het is een logische redenering en een bestuurder wordt nu eenmaal eerder aansprakelijk gesteld na een faillissement van de organisatie. Desalniettemin kan een bestuurder ook verantwoordelijk worden gehouden voor een onjuiste keuze of beslissing in een periode dat het goed gaat met de organisatie. Wist u dat u als bestuurder zelfs verantwoordelijk kunt worden gehouden voor keuzes of beslissingen van andere bestuurders? U bent namelijk als gevolg van collectieve verantwoordelijkheid ook voor hun fouten aansprakelijk te stellen. Zelfs nadat u bent gestopt als bestuurder.

 • Verzeker de financiële risico’s van gemaakte keuzes of besluiten als bestuurder of medebestuurder.
 • Dekking van het inlooprisico.
 • Juridische kosten worden vergoed.

Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering vergoedt (een gedeelte van) de schade die wordt verhaald op de bestuurder. Hierdoor dekt u de financiële risico’s die uw functie met zich meebrengen. Let op: bestuurdersaansprakelijkheid kan een grote impact hebben op uw privésituatie en -vermogen.

Is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt wel geadviseerd aan bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Valt u in deze doelgroep, dan wordt u geadviseerd om goed na te denken over de gevolgen die beslissingen kunnen hebben. Niet alleen de gevolgen voor de organisatie en haar omgeving, maar ook voor u als bestuurder en uw privévermogen.

Dekking bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal het door u verzekerde bedrag. Voor welk bedrag moet u zich verzekeren? Dit is onder meer afhankelijk van de grootte van de organisatie. Hierin speelt onder meer de hoogte van het balanstotaal, de omvang van de verplichtingen die u aangaat en het aantal medewerkers mee. Wij raden u aan om hierover advies te vragen bij een van onze specialisten.

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Ieder jaar neemt het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid toe. Toch worden deze claims maar mondjesmaat in het nieuws besproken en in de doofpot gestopt. Maar in welke situaties kunt u als bestuurder nu verantwoordelijk worden gesteld voor fouten die u heeft gemaakt? Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • Onverantwoord investeren.
 • Onvoldoende informeren van een toezichthouder of commissaris.
 • Onvoldoende toezicht houden op de beleidsvorming en –uitvoering.
 • Onvoldoende controleren van de (financiële) betrouwbaarheid van een leverancier of klant.
 • Geen brandverzekering afsluiten.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VVE

Neemt u als VvE een verkeerde beslissing die kan leiden tot nadelige gevolgen of heeft u een
medebestuurder die fraudeert? Ook dan kunt verantwoordelijk worden gehouden voor de financiële gevolgen. Verzeker u met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE en voorkom dat uw privévermogen risico loopt. In geval van schade kunt u rekenen op snelle en deskundige hulp van een van onze specialisten.

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken? De specialisten van CHEAPP vergelijken alle verzekeraars voor u, tegen de beste premies. Bij CHEAPP begrijpen wij namelijk dat dit geen dagelijkse bezigheid voor u is. We nemen deze taak dan ook graag voor u uit handen. Wanneer u uw gegevens heeft ingevuld in het contactformulier, gaan onze specialisten direct voor u aan de slag. Alle verzekeringen worden met elkaar vergeleken op basis van onder meer de premies. Deze wordt onder meer vastgesteld op basis van de branche waarin u actief bent en de grootte van de onderneming, stichting of vereniging. Onze specialisten bekijken welke bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering de beste voorwaarden voor u biedt. Dit doen wij middels een premie- en voorwaardenvergelijking. Zodra de verschillende verzekeringen met elkaar zijn vergeleken, sturen wij u een passende offerte tegemoet.

Wat is wel verzekerd met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder kan het zo zijn dat u een keer aansprakelijk wordt gesteld. Het is dan fijn om te weten dat u goed bent verzekerd. U bent verzekerd tegen schade die het gevolg is van interne of externe aansprakelijkheid. Bij interne aansprakelijkheid gaat om schade tussen de bestuurder en de rechtspersoon. Van externe aansprakelijkheid is het geval wanneer er schade aan derden is. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van de advocaat tijdens de verdediging of schade die uw onderneming of stichting heeft geleden. Bij deze schade gaat het niet om schade aan personen of zaken, maar om vermogensschade. Vermogensschade wordt uitgekeerd tot het verzekerde bedrag.
Zoals onder ‘waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?’ al werd beschreven, bent u ook verzekerd voor het inlooprisico. Dit houdt in dat gemaakte schade veroorzaakt door foute in het verleden ook worden vergoed. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is wel dat de claim pas is ingediend nadat uw verzekering is afgesloten. Daarnaast moet het gaan om een feit of voorval dat niet eerder bij u bekend was.

Wat is niet verzekerd met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Hierboven zijn de twee belangrijkste zaken geformuleerd, waarin schade wordt vergoed. Echter, er zijn ook bepaalde situaties, waarin geen schadevergoeding wordt uitgekeerd aan bestuurders. De belangrijkste situaties treft u hieronder:

  • U of een medebestuurder heeft de schade met opzet veroorzaakt.
  • Schade aan personen of aan spullen van een ander.
  • Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet, zoals een dwangsom of boete.
  • Schade door misbruik van uw rol als bestuurder. Dat betekent dat u in uw werkzaamheden uzelf en bekenden niet mag voortrekken.
  • Het gaat om claims die zijn ingesteld in de Verenigde Staten en/of Canada (of die gebaseerd zijn op het recht van deze landen).
  • De schade is ontstaan doordat er geen verzekeringen voor de onderneming zijn afgesloten, of omdat ze niet betaald zijn.

Eigen risico?

Geldt er een eigen risico bij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Nee, deze verzekering kent geen eigen risico’s. Dit betekent dat ook kleine claims worden vergoed.

Kosten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De premie van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is voor iedere bestuurder anders en wordt afgestemd op de situatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de omvang van de onderneming, waarvan u bestuurder bent. U kiest zelf een bedrag waarvoor u zichzelf wilt verzekeren. Dit is het bedrag dat u maximaal krijgt uitgekeerd bij een claim. De premie van het minimale bedrag dat kan worden verzekerd bedraagt € 120 per jaar exclusief BTW.

Baten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De baten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn onder meer dat u persoonlijk bent beschermd voor ongunstige keuzes of beslissingen die u of uw medebestuurder heeft gemaakt en de ontstane schade die op u wordt verhaald. Concreet betekent dit dat uw privévermogen buiten schot blijft. Daarnaast bent u verzekerd tegen de kosten die voortvloeien uit aansprakelijkheid door onbehoorlijk bestuur en de verweerkosten, zoals advocaat- en proceskosten. Bovendien zijn handelingen en nalatigheid in het verleden meeverzekerd als de aanklacht wordt ingesteld na de ingangsdatum van de verzekering en het gaat om een omstandigheid die niet bekend was.
Blijkt dat u onterecht aansprakelijk bent gesteld? Dan ontvangt u ook juridisch advies of een andere vorm van juridische bijstand.

 

Execution Only

U overweegt een financieel product af te sluiten zonder voorafgaand advies. Dit heet execution only. U maakt zelf de keuze dat dit product naar uw oordeel het beste past bij uw situatie. Wij zijn daarom op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht u over het volgende te informeren:

In het geval van execution only beperkt onze dienstverlening zich tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van het door u zelf geselecteerd financieel product. U verklaart goed op de hoogte te zijn van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij u passen. Ook kent u de fiscale wetgeving omtrent het financiële product van uw keuze en uw financiële positie. U ziet daarom af van de mogelijkheid om een persoonlijk advies te ontvangen en de daarbij behorende verplichting een uitgebreid klantprofiel op te stellen.

Als financieel dienstverlener kunnen wij daardoor niet controleren of het financieel product dat u overweegt af te sluiten past bij uw persoonlijke situatie. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade indien mocht blijken dat de afgesloten verzekering of financieel product niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbende bij dit product). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hierover niet hebben kunnen adviseren.

Het afsluiten van een financieel product op basis van execution only is uitsluitend geschikt voor klanten die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kiezen. Indien u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt dan raden wij u aan om alsnog persoonlijk advies in te winnen

Daarom kiest u voor CHEAPP

 • eenvoudig vergelijken én afsluiten
 • een (forse) kostenbesparing
 • keuze uit alle verzekeraars van Nederland
 • 24/7 vergelijken en afsluiten
 • telefonisch, persoonlijk advies snelle, gratis opzegservice

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering