Verzuimverzekering

Werknemer(s) langdurig ziek? Een verzuimverzekering dekt deze risico’s af. Als werkgever of ondernemer loopt u namelijk het risico dat een medewerker arbeidsongeschikt wordt. Hoewel het werk stil ligt, betaalt u het loon door. In veel gevallen moet u tot maar liefst 2 jaar loon doorbetalen. Met een verzuimverzekering zijn deze kosten gedekt én uw bedrijfsvoering wordt zo min mogelijk verstoord. Vraag middels onderstaand formulier vrijblijvend een offerte aan voor een verzuimverzekering. Gelieve de gegevens van de werknemer(s) volledig in te vullen, anders is het niet mogelijk om u van een passende offerte te voorzien.

 
Patricia Verzekeringsspecialist
Bereken uw verzuimverzekering
arrow
Werkgeversbestand
Werknemer 1
Werknemer 1
Werknemer 2
Werknemer 1
Werknemer 2
Werknemer 3
Werknemer 1
Werknemer 2
Werknemer 3
Werknemer 4
Werknemer 1
Werknemer 2
Werknemer 3
Werknemer 4
Werknemer 5

Voordelen verzuimverzekering

Ziek of arbeidsongeschikt personeel kost tijd, geld en brengt veel regelwerk met zich mee. De verzuimverzekering van CHEAPP biedt de volgende voordelen:

 • Verzekeren vanaf €20,- per maand
 • Wij vergelijken alle verzekeraars voor u, tegen de beste premies
 • Salariskosten van zieke werknemer worden gedekt
 • Extra kosten voor re-integratie en preventie worden vergoedt
 • U kiest zelf de eigen risico’s die u wilt verzekeren

 • Snelle, gratis opzegservice

 

 

Waarom een verzuimverzekering?

Wanneer een verzuimverzekering afsluiten? Werkgevers zijn wettelijk verplicht een zieke werknemer maximaal 2 jaar (gelijk aan 104 weken) door te betalen. Hierbij gaat het weliswaar om 70 procent van het totale loon, maar in sommige gevallen kan een hoger percentage door een verplichte CAO zijn bepaald. Uiteraard zal er door het wegvallen van een werknemer een vervanger moeten worden ingehuurd. Deze kosten komen er bovenop. Zowel u als uw zieke werknemer zijn gebaat bij een snelle terugkeer. Daarvoor moet u zich als werkgever ook inspannen voor een snelle re-integratie van de weggevallen werknemer.

 • Dek de financiële risico’s van ziekteverzuim
 • Voorkom dat ziekteverzuim de voortgang van uw bedrijf in gevaar brengt
 • Dekking tegen extra kosten voor re-integratie en preventie

Een verzuimverzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon van de weggevallen werknemer. Hierdoor dekt u de financiële risico’s van deze loondoorbetalingsverplichting. Let op: ziekteverzuim kan een grote impact hebben op uw bedrijf en werknemers.

Is een verzuimverzekering verplicht?

Een verzuimverzekering is niet wettelijk verplicht. Een ziekteverzuimverzekering wordt echter wel geadviseerd aan MKB’ers. Wanneer een werknemer in dienst bij een midden of klein bedrijf ziek wordt, heeft dit zware impact op de financiële gevolgen van de onderneming. Ook de ondersteuning tijdens ziekte door een verzekeraar of arbo dienst is in veel gevallen gewenst.

Dekking verzuimverzekering

Met een verzuimverzekering heeft u de keuze het eerste jaar een dekkingspercentage van 70 procent of 100 procent te nemen. Er is een onderscheid te maken tussen het dekkingspercentage in het eerste ziektejaar en het dekkingspercentage in het tweede ziektejaar. In deze twee verzuimjaren wordt maximaal 170% van het salaris uitgekeerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om werkgeverslasten mee te verzekeren. Hierin heeft u de keuze tussen 10 procent, 15 procent, 20 procent, 25 procent of 30 procent.

 

Eigen risico?

Ja, er wordt een eigen risico gehanteerd. In dit geval is dit een eigen risico in de vorm van een termijn in plaats van een eigen risico in geld. In de vergelijkingsmodule geeft u aan of u een eigen risico neemt van 10 dagen, 20 dagen, 30 dagen, 65 dagen, 130 dagen of 365 dagen (1 jaar). In deze periode betaalt u gewoon loon door aan de werknemer. Er wordt in deze periode geen vergoeding betaald. Zodra het aantal dagen dat u heeft gekozen (eigen risico termijn) is verstreken, worden maandelijks de verzuimkosten vergoed.

Kosten verzuimverzekering

De kosten van een ziekteverzuimverzekering bestaat uit een percentage over de totale loonsom. Hiervoor wordt onder andere naar beroepsklasse en werknemersbestand gekeken, maar ook naar ziekteverzuimcijfers van het afgelopen jaar. Op basis van deze gegevens wordt het percentage over de totale loonsom vastgesteld. Uitval van een medewerker door ziekte kan immers uw bedrijf enorm veel geld kosten. In het uiterste geval kan u dit zelfs 12 jaar geld gaan kosten als werkgever. Wanneer een werknemer gemiddeld 230 euro per dag kost, kan dit serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid van uw bedrijf. Deze financiële tegenslagen zijn te voorkomen met een verzuimverzekering.

Baten verzuimverzekering

De baten van een verzuimverzekering zijn dat u als werkgever het salaris van uw werknemer kunt betalen wanneer hij of zij (langdurig) ziek wordt. Niet alleen het salaris wordt hierbij vergoed, ook de extra kosten voor re-integratie en preventie. Van een werknemer hoopt u uiteraard dat deze snel én soepel kan terugkeren. Onder de baten vallen ook de werkzaamheden van de arbeidsdienst. In samenwerking met u als werkgever zorgt de arbeidsdienst ervoor dat de arbeidsongeschikte werknemer wordt begeleidt vanaf de eerste verzuimdag.

 

Execution Only

U overweegt een financieel product af te sluiten zonder voorafgaand advies. Dit heet execution only. U maakt zelf de keuze dat dit product naar uw oordeel het beste past bij uw situatie. Wij zijn daarom op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht u over het volgende te informeren:

In het geval van execution only beperkt onze dienstverlening zich tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van het door u zelf geselecteerd financieel product. U verklaart goed op de hoogte te zijn van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij u passen. Ook kent u de fiscale wetgeving omtrent het financiële product van uw keuze en uw financiële positie. U ziet daarom af van de mogelijkheid om een persoonlijk advies te ontvangen en de daarbij behorende verplichting een uitgebreid klantprofiel op te stellen.

Als financieel dienstverlener kunnen wij daardoor niet controleren of het financieel product dat u overweegt af te sluiten past bij uw persoonlijke situatie. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade indien mocht blijken dat de afgesloten verzekering of financieel product niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbende bij dit product). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hierover niet hebben kunnen adviseren.

Het afsluiten van een financieel product op basis van execution only is uitsluitend geschikt voor klanten die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kiezen. Indien u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt dan raden wij u aan om alsnog persoonlijk advies in te winnen

Daarom kiest u voor CHEAPP

 • eenvoudig vergelijken én afsluiten
 • een (forse) kostenbesparing
 • keuze uit alle verzekeraars van Nederland
 • 24/7 vergelijken en afsluiten
 • telefonisch, persoonlijk advies snelle, gratis opzegservice