Verzuimverzekering: de bescherming van uw bedrijf

Werknemers worden weleens ziek, logisch. Maar moet u daarvoor een verzuimverzekering afsluiten? Het is niet verplicht, de keuze is aan u. Daarom is het verstandig om hier goed over na te denken. Want welke impact heeft het voor de voortgang van uw bedrijf als een of meerdere werknemers langdurig ziek zijn? In het ergste geval kan het zelfs lijden tot faillissement. In dit artikel leest hoe de ziekteverzuimverzekering u kan beschermen.

De impact van ziekteverzuim

Hoe groot is het risico dat uw werknemers ziek worden? Voor een bedrijf met veel werknemers is dat te voorspellen. Het ziekteverzuim schommelt vaak rond een bepaald percentage. Hier wordt rekening mee gehouden in de bedrijfsvoering. Maar voor een kapper of installateur met één of twee werknemers is dat veel lastiger. Stel dat uw werknemer een hernia krijgt of een blessure oploopt en de komende tijd niet kan werken. Geen uitzonderlijke situaties toch? Maar de impact hiervan is erg groot voor uw bedrijf. U moet het salaris doorbetalen en vervanging regelen. Hierdoor lopen uw kosten sterk op. Dan is de vraag die u uzelf moet stellen: ben ik in staat deze kosten op te brengen?

Wat zijn die kosten?

U bent wettelijk verplicht om twee jaar lang het salaris door te betalen van uw zieke werknemer. Het nieuwe kabinet heeft plannen om dat terug te brengen naar één jaar voor kleinere bedrijven, maar zover is het nog niet (en één jaar is ook lang). Ook moet u zich aantoonbaar inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daarnaast moet u voor vervanging zorgen, want het werk mag niet blijven liggen.

Wat dekt de verzuimverzekering?

Voor het MKB is een ziekteverzuimverzekering dus veel belangrijker dan voor grote bedrijven. Juist als u maar weinig mensen in dienst heeft is de impact van ziekteverzuim erg groot. Als u een ziekteverzuimverzekering heeft afgesloten dan krijgt u het salaris dat u moet doorbetalen geheel of deels vergoed, afhankelijk van uw verzekering. Soms krijgt u ondersteuning bij het voorkomen en het verkleinen van verzuim binnen uw onderneming. Ook krijgt u via een gekoppelde Arbodienst hulp bij de begeleiding van een zieke werknemer in het traject van (nieuw) werk zoeken.

Voordelen verzuimverzekering

Door een verzuimverzekering af te sluiten kunt u de kosten voor ziekteverzuim beheersbaar houden. Daarnaast zorgt u voor rust binnen uw bedrijf omdat uw verzekering wordt gekoppeld aan de Arbodienst. Wilt u meer weten? Bereken uw verzuimverzekering op Cheapp.nl