Wanneer kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Je kunt je autoverzekering op drie momenten opzeggen:

1. Op de (contracts)vervaldatum

Dit is de datum waarop de polis jaarlijks wordt verlengd. Deze datum staat op je polis. Je kunt je polis per jaar opzeggen maar ook per maand of per dag. Dat hangt van je autoverzekeraar af. Houd wel rekening met de opzegtermijn. Deze vind je in de polisvoorwaarden.

2. Bij premieverhoging of wijziging van de voorwaarden

Als de verzekeraar de premie verhoogt of de voorwaarden aanpast (in jouw nadeel) kun je opzeggen. Nadat de verzekeraar je heeft geïnformeerd over de wijziging, heb je een maand de tijd om schriftelijk op te zeggen.
Maar let op, je kunt niet opzeggen als de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging. Het moet gaan om een verhoging of wijziging die geldt voor iedereen die een autoverzekering heeft bij deze verzekeraar.

3. Verkoop van de auto

Als de auto niet meer in je bezit is, mag je je autoverzekering beëindigen. Je moet wel een vrijwaringsbewijs kunnen laten zien aan je verzekeraar. Dit is het bewijs dat de auto niet meer op jouw naam staat. Met een kopie van dit bewijs kun je je verzekering beëindigen vanaf het moment dat de auto niet meer in jouw bezit is. De kopie van het vrijwaringsbewijs moet je uiterlijk binnen twee weken naar de verzekeraar sturen, anders betaal je nog een maand extra premie.