Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven ?

De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt en mits u daarvoor aansprakelijk bent.

Deze verzekering is te vergelijken met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Voor alle duidelijkheid; de verzekering dekt geen schade voor zaken die u onder opzicht heeft. Dat wil zeggen als u schade toebrengt aan materialen of zaken die onder uw beheer zijn zoals gebruikte materialen dan is dit niet gedekt. Wel is er dekking voor schade die u aan andermans zaken of personen toebrengt. De premie is veelal zeer betaalbaar en zorgt voor zorgeloos zaken doen.