ZZP’er, zorg voor je verzekeringen!

In oktober luidde een van de grootste werkgeversorganisaties de noodklok. De meeste zzp’ers zijn
onvoldoende of helemaal niet verzekerd. De werkgevers zouden ook zzp’ers willen verplichten
tenminste een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Lees verder wat je als zzp’er nu al kunt
doen om je goed en voordelig te verzekeren.

Verplicht verzekeren?

Nog maar een jaar geleden was de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland, kortweg AWVN nog
van mening dat ondernemers zelf moesten bepalen waar zij hun inkomsten aan uitgaven. Maar nu
willen ze graag een verzekeringsplicht. De uitleg van deze ommezwaai is dat de groep werkenden die
niet verzekerd is, steeds groter wordt. Onderzoeksinstituut TNO heeft berekend dat van alle
zelfstandigen in Nederland, er 80 procent geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.

Hoog risico

Een deel van de zzp’ers zet zelf geld opzij om in geval van ziekte of een ongeval het inkomensgat op
te vangen. Maar bijna 30 procent blijkt daar financieel helemaal niet toe in staat. Word je ziek, dan
vervalt je inkomen maar kun je geen beroep doen op een uitkering. Dat is dus een behoorlijk risico!
In deze blog leggen we je de risico’s uit. 
Daarom is het verstandig om na te denken als zelfstandig ondernemer over je bedrijfsverzekeringen.
Wat verzeker je wel en wat verzeker je niet? Hieronder bespreken we de belangrijkste verzekeringen
die jij als zzp’er nodig hebt.

1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Dit is de verzekering die binnenkort misschien wel verplicht wordt voor iedereen. Hierbinnen kun je
kiezen voor een basisverzekering die alleen uitkeert bij zeer ernstige aandoeningen, of een complete
arbeidsongeschiktheidsverzekering die ook een vangnet is bij tijdelijke problemen zoals bijvoorbeeld
een gebroken arm. De premie die je betaalt, is onder andere afhankelijk van je leeftijd, het
verzekerde bedrag en of je wel of niet een eigen risico wilt dragen.

2. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Beginnende ondernemers denken vaak dat particulier afgesloten verzekeringen ook de schade
dekken die bedrijfsmatig zijn ontstaan. Dat is echter niet zo. Voor deze risico’s heb je een
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven nodig. Een AVB dekt over het algemeen alleen materiële
risico’s af.

3. Beroepsaansprakelijkheidverzekering

Als je als boekhouder een verkeerde aangifte doet dan kan hierdoor schade ontstaan die door de
klant op jou verhaald wordt. Deze claims zijn vaak erg hoog en moeilijk zelf op te brengen. Voor
bepaalde beroepsgroepen is er daarom de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

4. Inventaris- en goederenverzekering

Deze verzekering dekt alle schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, storm of water. Daarnaast
zijn je gereedschappen, volledige inventaris en voorraden verzekerd tegen diefstal. Dit is een
belangrijke verzekering voor de continuïteit van je bedrijf. Het is al heel erg als je met diefstal of
brand te maken krijgt, nog erger is het als je daardoor je werk niet meer kunt doen.

5. Rechtsbijstandsverzekering

Als je opdrachtgever of klant ontevreden is met je levering of dienst, kan hij je bijvoorbeeld weigeren
te betalen of hij stelt je aansprakelijk voor schade. Een rechtsbijstandverzekering voorkomt dat je
hoge kosten moet betalen om je recht te halen want de verzekeringsmaatschappij geeft juridische
hulp. Je kunt zelf alvast voor goede en eenduidige Algemene Voorwaarden zorgen.

ZZP-pakket bij Cheapp

Wij begrijpen dat het ingewikkeld is om te bepalen welke verzekeringen je nodig hebt en welke
minder belangrijk zijn. Daarom hebben we speciaal voor eenmansbedrijven de ZZP Kameleonpolis
samengesteld. Dit pakket bevat altijd een verzekering voor aansprakelijkheid, rechtsbijstand,
inventaris en, afhankelijk van het beroep, aanvullende verzekeringen. De combinatie maakt het
pakket aantrekkelijk geprijsd. Bereken je premie direct op
www.cheapp.nl/bedrijfsverzekeringen/zzp-verzekeringspakket. En kom je er zelf niet uit? Onze
klantenservice helpt je met alles en is gemakkelijk telefonisch of per chat bereikbaar.